martes, 7 de marzo de 2017

FOLGA ENSINO - 9 MARZO-2017

                 
                    

                                   FOLGA ENSINO
9 de MARZO-2017
 
                                    XORNADA DE FOLGA NO ENSINO

A totalidade da comunidade educativa do Estado convocou, para o vindeiro xoves día nove de marzo e en todos os niveis educativos do ensino, unha nova xornada de folga contra a LOMCE. Esta convocatoria vai dirixida á docentes, nais/pais e alumnas/os.

Dende esta Federación de ANPAs, e por medio deste escrito, pretendemos expoñer brevemente cales son as razóns que xustifican a necesidade desta nova convocatoria de folga, mais aínda cando se están a escoitar voces desmobilizadoras que pretenden facernos crer que xa todo esta solucionado.

Aínda a risco de ser repetitivos, pensamos que é importante facer un pequeno análise recordando o que é a LOMCE o que, ao noso entender, representa e as consecuencias que traerá sobre as nosas fillas e fillos. Primeiramente debemos ter claro que se lle chama LOMCE a unha Lei Orgánica auto-nomeada de “Mellora da Calidade Educativa”, lei que se aprobou no ano 2013 para MODIFICAR a LOE (Lei Orgánica 2/2006 de Educación) que aínda é a lei vixente en materia educativa en España. Polo tanto o que fixo a LOMCE foi modificar un importante número de artigos da LOE co obxectivo final de establecer un determinado modelo educativo, destacamos o tantas veces dito pero que nos parece fundamental ter claro: A LOMCE elimina as competencias decisorias dos Consellos Escolares e os converte en meros órganos de consulta e, ademais, establece un procedemento de selección de directoras/es no que a decisión final resérvase para a Administración educativa, por iso dicimos que é unha Lei ANTIDEMOCRÁTICA; a LOMCE eliminou do currículo a “educación para a cidadanía” e estableceu como materia curricular, mesmo no bacharelato, a “relixión católica”, ademais reduciu drasticamente horas curriculares nas “ciencias sociais” (historia, filosofía, etc...) e nas “materias artísticas”, por iso dicimos que é unha Lei IDEOLÓXIZADA; a LOMCE potencia a educación concertada e permite a educación “diferenciada por sexos”, o que vulnera gravemente o dereito fundamental á igualdade consagrado na Constitución Española, por iso dicimos que é unha Lei SEGREGADORA; a LOMCE eliminou as “adaptacións curriculares” do modelo educativo, ferramenta fundamental para a inclusión educativa, establecendo os chamados “programas de mellora” e creando itinerarios temperás, onde alumnado moi xove (13 ou 14 anos) ten que decidir se vai a optar á liña da “excelencia” ou a liña da “formación profesional”, ademais todo isto acompañado dun escandaloso recorte nos recursos educativos de apoio, por iso dicimos que é unha Lei EXCLUINTE; a LOMCE reserva para o Estado a maioría da programación educativa, invadindo claramente as competencias autonómicas en materia curricular, por iso dicimos que é unha Lei CENTRALIZADORA. Como se pode observar con todo isto temos razóns abondas para rexeitar a LOMCE e aínda non se falou das famosas “reválidas”. As “probas finais de avaliación”, como a Lei chama ás reválidas, teñan ou non “efectos académicos” estrutúranse como unha ferramenta fundamental para implementar o modelo educativo deseñado pola LOMCE. Isto é así por ser probas deseñadas polo Goberno central, avaliadas por axentes externos e que terán repercusións nos centros educativos ao establecer ránkings de centros e criterios para a dotación dos recursos, resulta que a mellores resultados, maiores recursos. Xa sabemos que estas probas avalían o nivel de memorización acadado polas alumnas/os dos contidos curriculares establecidos pola LOMCE, os centros non terán mais opción que cinguirse ao currículo LOMCE, o que liquidará a capacidade de establecer os seus proxectos educativos e, polo tanto, liquídase a autonomía docente dos centros e a atención á diversidade.
As consecuencias da implantación da LOMCE son claras, o establecemento final dun MODELO EDUCATIVO NEOLIBERAL que pretende formar a unha maioría social como traballadoras/es e consumidoras/es, con escasa formación persoal e cultural e cunha clara formación técnica moi especializada, maioría social que servirá a un mercado laboral completamente liberalizado como “man de obra barata”. Doutra banda permitirá a unha elite social, que dispón de grandes recursos, formar ás súas fillas e fillos na chamada “educación da excelencia” para continuar sendo elite.
      É ESTE O MODELO EDUCATIVO QUE QUEREMOS PARA AS NOSAS FILLAS E FILLOS?
Porqué é necesario que a comunidade educativa continúe mobilizándose? Como ben recordaredes, na campaña electoral TODOS os partidos políticos, excepto o Partido Popular, PROMETERON DERROGAR A LOMCE canto houbera unha maioría parlamentaria alternativa no Parlamento Español. Hoxe existe esa maioría parlamentaria alternativa, mais a LOMCE continúa VIXENTE e as nosas fillas e fillos xa están sufrindo as perniciosas consecuencias desta lei antidemocrática.
Que é o que realmente se fixo no Parlamento Español? Pois no Parlamento, de momento, non se fixo NADA. O Goberno aprobou o día 9 de decembro pasado un Real Decreto Lei por motivos de urxencia. Esta norma NON pode derrogar a LOMCE e, exclusivamente, “paraliza o calendarios de implantación das reválidas” eliminando os efectos académicos ate que se aprobe o “pacto pola educación” asinado entre “PP” e “Ciudadanos” ao que, agora, sumouse o “PSOE”. Consecuentemente con isto as reválidas de 3º e 6º de primaria e a de 4º da ESO continuarán facéndose, é certo que de momento de xeito “censal”, pero como ninguén sabe a que centro lle tocará a “lotería” da proba e todos necesitamos ter bos resultados, pois seremos obedientes e aplicaremos a LOMCE sen chistar, non vaia a ser o demo!
QUE É O QUE DEMANDA A MAIORÍA DA COMUNIDADE EDUCATIVA?:
ESIXIMOS que se cumpran as promesas electorais e SE DERROGUE INMEDIATAMENTE A LOMCE. Para iso non hai mais que restablecer a LOE coa redacción anterior a aprobación da LOMCE, recordaredes que a lei educativa vixente e a LOE.
ESIXIMOS que en todo o Estado se constitúan as mesas de traballo necesarias para que estean presentes a totalidade das organizacións que representan ao conxunto da comunidade educativa (docentes, alumnas/os, nais/pais, expertos, administración, partidos políticos, etc..,). Non queremos un “seudo” pacto pola educación entre os de sempre, e que ao final non se mude nada.

ESIXIMOS que esas mesas de traballo, na que todas/os estaremos representadas/os, e no tempo que sexa necesario, elaboren o tan desexado por todas/os MODELO EDUCATIVO DE CONSENSO.
 Consecuentes con todo isto, a FEDERACIÓN COMARCAL DE FERROLTERRA DE ANPAS DE CENTROS PÚBLICOS, fai un chamamento a todas as familias de TODAS AS ETAPAS EDUCATIVAS para que SECUNDEN A FOLGA e NON leven as súas filas e fillos a escola o día 9 de marzo, participando ademais nas mobilizacións convocadas.
 

NON a LOMCE !!
 
NON aos RECORTES !!
 
NOVA LEI EDUCACIÓN !!
 
 
 
 
- Directiva .-
 
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario