luns, 28 de setembro de 2015

ACTIVIDADES GRATUÍTAS NA AULA DE ECOLOXÍA URBANA


Un ano máis a Aula de Ecoloxía Urbana ofrece a posibilidade de asistir ás actividades que levarán a cabo ó longo do curso e que xiran ó redor do coidado do medio dende as cidades. Estas abranguen dende a realización de manualidades aproveitando residuos, xogos con contido ambiental ou mesmo unha obra de teatro que achegue mensaxes de respecto polo medio.
O horario das actividades será :
MARTES de 16:30 a 17:45 h: 1º, 2º e 3º de primaria.
MÉRCORES de 16:30 a 17:45 h: 4º, 5º e 6º de primaria.

Os interesados poderedes apuntarvos no local da ANPA o XOVES 1 E VENRES 2 de outubro, en horario de 9:15 a 9:45 h. As solicitudes achegaranse por estricta orde de chegada.

PRÓXIMAS ACTUACIÓNS EN CONTRA DOS RECORTES NOS CEIP RECIMIL

O vindeiro mércores, ás 9:30 horas, os pais e nais afectados polos recortes educativos dirixirémonos ó edificio administrativo da Xunta en Ferrol, onde presentaremos por rexistro escritos individuais solicitando que o Xefe Territorial de Educación, D. Indalecio Cabanas, se reúna cos nosos representantes de forma urxente, antes do día 9 de outubro. Ó mesmo tempo presentaremos escrito dirixido ó Sr. Conselleiro de Educación, D. Román Rodríguez, explicándolle a realidade da problemática xurdida no noso colexio e exixindo a anulación das decisións tomadas.

Por outra banda, en breve poremos follas de recollida de sinaturas a disposición de todo aquel que queira manifestar o seu rexeitamento a estas medidas e o seu apoio ás nosas reivindicacións. Estas follas estarán dispoñibles no local da ANPA e en diversos establecementos colaboradores. 
Animámosvos á unión e colaboración entre todos!

venres, 25 de setembro de 2015


E isto é o que temos que dicir ó respecto:

Os argumentos do Conselleiro fannos pensar que descoñece a realidade do noso colexio e do seu entorno, xa que non son máis que xeneralidades valeiras de referencias concretas ó caso aludido.
Lembrar novamente que os recortes afectan a dúas prazas de mestra (unha titora e unha mestra de apoio) e á supresión dunha unidade en 4º de Educación Infantil (3 anos).
Temos serias dúbidas da existencia dos supostos “informes técnicos e obxectivos” nos que di se “fundamentan” estas decisións, máis alá da famosa ratio de alumnos por aula, tendo en conta que no mes de xullo a previsión para o inicio do presente curso era manter as mesmas condicións tanto no número de profesores coma de unidades e que esta previsión foi modificada a poucos días do inicio do curso aproveitando a xubilación dunha mestra, deixando de cubrir a praza vacante, en liña coa política seguida pola Xunta de Galicia nos últimos anos de non repoñer as xubilacións, e a maiores outra praza de comisión de servizos. Descoñecemos tamén a existencia de informe algún no que se avalíen as circunstancias relativas ós alumnos con discapacidades que requiren atención especial. E si existen, as decisións adoptadas van totalmente en contra dos intereses dos nenos afectados.
 Por outra banda, na reunión mantida polo Concelleiro de Educación de Ferrol co Xefe Territorial de Educación, este non foi quen de explicar por que co mesmo número de matrículas en tres anos no curso anterior mantivéronse as dúas liñas e non se suprimiron mestres.
Afirma o Conselleiro que a “cuestións concretas se lles da solución dentro dos parámetros normativos”, polo que temos que deducir que neses parámetros non se contempla a atención ós nenos con necesidades especiais xa que neste sentido non se aportou ningunha solución.
Ante a manifestación de que en Recimil non se tomaron decisións arbitrarias, recordamos que nun primeiro momento a decisión de suprimir unha unidade afectaba ós nenos de 4 anos e que esta decisión foi revocada pola presión dos pais nun só día, sen ningún tipo de argumentación nin alteración nas circunstancias, a dous días do inicio do curso.
Dende esta ANPA reiteramos a esixencia de cobertura das dúas prazas de mestre vacantes e a recuperación das dúas unidades en 4º de Educación Infantil e anunciamos novas mobilizacións para denunciar estes recortes nos vindeiros días.

venres, 18 de setembro de 2015

INTERVENCIÓN NO PLENO MUNICIPAL DENUNCIANDO OS RECORTES DE PROFESORADO NO CEIP RECIMIL

Na mañá de hoxe aprobouse a moción presentada polo BNG en contra dos recortes de profesorado no noso colexio, e apoiando as nosas reclamacións neste sentido.
Agracecemos o voto favorable dos grupos municipais do BNG,  FeC, PSOE e Cidadáns e lamentamos profundamente a actitude insensible e despectiva dos membros do grupo do PP que, baseándose nun defecto formal, decidiron non intervir no debate da moción, abandonando algúns deles a sala.
Na súa intervención o Concelleiro de Educación informou da súa próxima reunión, o día 23, co Xefe Territorial de Educación para falar deste tema.
A continuación transcribimos a intervención da presidenta da ANPA ante o Pleno do Concello:

"Sr. Alcande, Srs. e Sras. Concelleiras:
En primeiro lugar lamentar a decisión dos membros do Partido Popular neste debate, pois entendemos que representan a un importante número de familias de Ferrol que seguramente tamén están preocupados pola educación dos nenos da nosa cidade.
Os pais de alumnos do CEIP Recimil queremos agradecerlles a oportunidade que nos brindan para espoñer neste foro as nosas inquedanzas con respecto a educación dos nosos fillos, por mor das recentes decisións adoptadas pola Consellería de Educación que afectan ó noso centro.
Como xa saberán, a poucos días do inicio do curso fomos alertados da supresión dunha unidade de Educación infantil e da non cobertura de dúas prazas de mestre neste mesmo ciclo. A pesares dos requerimentos por parte dos pais dunha explicación dos motivos das medidas adoptadas, non recibimos máis xustificación que o cumplimento das ratios legalmente establecidas. Entendemos que estas decisións son incongruentes e arbitrarias por varios motivos:
No curso pasado, co mesmo número de matrículas, permitiuse a existencia de dúas unidades no curso de 3 anos, así como en anteriores cursos con matrícula similares.
A decisión de unificar dous grupos afectaba nunha primeira decisión ós nenos de 4 anos; esa decisión foi revocada ante a presión exercida polos pais dos nenos afectados, o que supuxo automaticamente o agrupamento das unidades de 3 anos. Isto evidencia a carencia absoluta de argumentos pedagóxicos, educativos ou de calquera outra natureza que non sexa a económica.
Temos constancia da existencia no noso concello dalgún colexio concertado ó que se lle permite o mantemento das dúas unidades de 3 anos, tendo un número de matrículas por debaixo desas ratios e que, con toda seguridade, non sufren as problemáticas que podemos atopar no noso colexio.
A limitación de prazas nos grupos dificulta a capacidade de incorporación de novo alumnado que sistemáticamente se produce todos os anos no CEIP Recimil, o que pode chegar a ocasionar un perxuizo a máis nenos dos agora implicados.
Por outra banda, temos que lembrar que o CEIP Recimil é referente na nosa cidade pola súa labor social, de integración cultural e promoción da convivencia, que lle fixo merecedor do recoñecemento como Ferrolán do Ano 2014. É lóxico pensar que a súa localización nun barrio cun importante número de famlias con diversas problemáticas deste tipo, das que se nutre en boa medida o alumnado do centro, determina que esta labor seguirá sendo necesaria no futuro polo que será imprescindible poder contar cos recursos humanos, axeitados e suficientes.
A un nivel de maior concreción, encontrámonos coas seguintes situacións:
As dúas unidades de 5 anos deste curso contaban no anterior coa dedicación, case exclusiva, das dúas profesoras de apoio de Educación infantil, debido as importantes problemáticas habidas no grupo e que continúan existindo na actualidade. Neste curso contaremos cunha soa profesora de apoio para as 5 unidades do ciclo, é dicir, unha profesora de apoio para 80 alumos a día de hoxe.
Entre estes alumnos atopámonos con varios casos de nenos con discapacidades recoñecidas que non poderán contar coa atención especializada que merecen. Especialmente significativo é o caso dos nenos de 3 anos, agrupados nunha única unidade dous días antes do inicio do curso, que xa conta coas dificultades propias dun grupo de 22 nenos destas idades, e no que está presente algún destes casos.
Temos que pensar tamén nas implicacións que estes recortes terán para as mestras de Educación infatil á hora de exercer o seu labor, obrigadas a unha sobrecarga de traballo dificilmente asumilible e, aínda que confiamos plenamente na súa profesionalidade e non dubidamos de que farán o maior esforzo posible para tentar que os nosos nenos estean atendidos da mellor maneira, entendemos que as carencias e os problemas serán inevitables. Situacións deste tipo provocan sentimentos de estrés, frustación, desánimo e desencanto ante a imposibilidade de acadar os obxectivos marcados, ós que nós somos sensibles.
Para rematar, quixera aproveitar esta ocasión para felicitar ós pais e nais do CEIP Recimil pola súa actitude loitadora e valente e pola súa capacidade de manterse unidos nunha situación tan difícil como esta. Quixera tamén agradecer ás institucións e medios de comunicación que están a apoiarnos nesta complicada tarefa e solicitar ó Concello de Ferrol que se sume tamén á nosa causa, brindando o seu apoio institucional a estas reclamacións que consideramos de xustiza: por unha ensinanza pública de calidade e polos nenos e nenas do Recimil.
Moitas grazas."

martes, 15 de setembro de 2015

CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN

O vindeiro venres 18 os pais e nais do CEIP Recimil exporemos ante o Pleno do Concello de Ferrol a problemática xurdida trala decisión das autoridades educativas de non cubrir no noso colexio dúas prazas de mestre e de suprimir unha unidade de Educación infantil. Esta posibilidade xurde grazas a presentación por parte do BNG dunha moción alusiva a esta situación. Solicitaremos o apoio institucional do Concello para as nosas reivindicacións en defensa dos dereitos dos nosos fillos.

Aproveitando esta circunstancia, convocamos a toda a comunidade educativa do CEIP Recimil e a todas as entidades e veciños de Ferrol que desexen apoiarnos, a unha concentración diante do concello ás 9:30 horas. A continuación accederemos ao Pleno, que terá lugar ás 10:00 horas e ao que convidamos a asistir a toda persoa interesada.

Como acto simbólico levaremos globos cos nomes dos nosos nenos e carteis alusivos.

sábado, 12 de setembro de 2015

CONVOCATORIA URXENTE!


Convocamos a todos os pais/nais de alumnos do CEIP Recimil a unha reunión informativa que terá lugar o luns 14 ás 16:30 horas, na que faremos presentación da nova directiva e trataremos os seguintes temas:
  • Información sobre os recortes de profesorado en Educación infatil e actuacións a levar a cabo.
  • Préstamo de libros: aclaración dos últimos acontecementos sucedidos e postura desta directiva.

xoves, 10 de setembro de 2015

CONTINUAMOS CON LAS MOBILIZACIONES

Se mantiene la convocatoria para mañana viernes 11 delante del CEIP Recimil, a las 12:15 horas, para todo aquel que quiera sumarse a la protesta.

Los alumnos de 4°y 5° de Educación infantil  (y de los demás cursos que quieran sumarse) no accederán a las aulas por segundo día consecutivo.

Esperamos poder seguir contando con el apoyo de todos.

Comunicado en relación al Fondo solidario de libros.

Ante la controversia surgida en torno a este tema y en particular con lo referente a la disponibilidad de los libros cedidos por los padres al Banco del ANPA, queremos manifestar lo siguiente:
  1. Los criterios que sigue la actual dirección del ANPA con respecto al préstamo de libros son los asumidos por la anterior directiva y aprobados por la Asamblea de socios siguiendo la línea establecida por la Federación de ANPAS.
  2. En ningún momento se dio autorización al centro para gestionar y entregar los libros devueltos por los padres al ANPA, ya que estamos a la espera de la decisión de la Federación al respecto.
  3. Esta directiva no tiene ningún interés particular en retener los libros ni en que los niños se queden sin este material, pero el cambio de criterio depende de la aprobación de la Asamblea de socios.
  4. Se convocará con carácter urgente una asamblea en la que decidiremos las medidas a tomar al respecto, previa consulta a la Federación de ANPAS.
  5. Hasta el momento ha sido imposible convocar dicha asamblea, puesto que esta dirección no tiene capacidad de convocatoria hasta una vez iniciado el curso.
  6. Reiterar que la responsabilidad de la gestión e información respecto al fondo de libros corresponde única y exclusivamente al centro.
La posición del ANPA al respecto ha estado expuesta tanto en el blog como en el tablón de anuncios del ANPA desde finales del curso pasado y sigue disponible en ambos.

Seguimos loitando contra o recorte de profesorado.


Trala decisión da Xefatura Territorial de Educación de revogar a decisión de agrupamento das dúas unidades de 5º de Educación Infantil do noso colexio, pero impoñendo que o devandito agrupamento se realice en 4º curso, os pais e nais do CEIP Recimil reiteramos o noso rexeitamento a estas medidas como solución ao conflito xurdido a consecuencia da supresión de dúas prazas docentes neste ciclo.

2º Manifesto contra os recortes de profesorado no CEIP Recimil

Os pais e nais de alumnos do CEIP Recimil queremos manifestar que, aínda considerando axeitada a decisión de revocar o acordo de agrupar ós alumnos de 5º de Educación Infantil nunha soa unidade, non aceptamos esta medida como resolución do conflito xurdido como consecuencia da supresión de dous docentes neste ciclo. Reiteramos a nosa esixencia de cobertura das dúas prazas vacantes, imprescindibles para que os nosos fillos reciban a atención necesaria.
Rexeitamos tamén que a devandita decisión supoña que o grupo agora unificado é o de 4º de Educación Infantil e, polo tanto, esiximos a restitución das unidades o seu estado anterior, dúas por curso. Entendemos que non hai argumentos que xustifiquen o recorte nos recursos asignados ó noso colexio, xa que as súas especiais circunstancias de diversidade de alumnado non variaron no presente curso.
Non admitimos a utilización da ratio de alumnos por aula como único argumento xustificativo destes recortes e a utilización dunha norma de máximos como si fora de mínimos, masificando as aulas sen ter en conta as características do alumnado e as súas necesidades especiais. Non aceptamos que se trate os nosos fillos como simples números.

Queremos manifestar tamén o noso total apoio ó profesorado do CEIP Recimil, vítimas tamén destas carencias de medios para o adecuado desenrolo da súa actividade y que tanto dificultan a súa labor.

venres, 4 de setembro de 2015

Recortes de profesorado no CEIP Recimil

A menos dunha semana do inicio do curso 2015-2016, os pais dos alumnos de 5º de Educación Infantil reciben a noticia da supresión de dous mestres neste ciclo educativo, coa consecuencia da reunificación dos alumnos nunha única aula. Esta decisión é rexeitada polos pais dos alumnos afectados,  polo que decidiron organizarse para levar a cabo as iniciativas reivindicativas que consideren oportunas. 
A continuación reproducimos o escrito aprobado nesa reunión para ser difundido e remitido as autoridades implicadas, e que dende a dirección desta ANPA apoiamos.

"Os país e nais de alumnos do CEIP Recimil de Ferrol queremos manifestar o noso absoluto rexeitamento á decisión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de non proceder á cobertura de dúas prazas de mestre de educación infantil vacantes neste centro. Esta decisión, que soamente pode xustificarse sobre a base de criterios puramente económicos, ten como consecuencia a reunificación de dúas clases de educación infantil nunha soa, o que por si mesmo supoñerá unha importante mingua na calidade da atención que recibirán estes alumnos, co agravante de que, ademais, non poderán contar co correspondente docente de apoio. Esta decisión tamén supón un ataque directo ó proxecto educativo do Centro, obrigando ó cambio de titora a metade dos nenos e nenas afectados, en contra dos criterios do Colexio nos que nos baseamos os país e nais para escoller este centro educativo. A todo isto súmase que o CEIP Recimil é un centro cunha grande diversidade de alumnado, o que supón a necesidade de dispor duns recursos e persoal, que xa eran insuficientes con anterioridade a esta decisión, agravándose agora esta situación.
Ponse de manifesto, unha vez máis, que os criterios pedagóxicos, educativos e emocionais son secundarios á hora de tomar decisións que afectan de xeito tan transcendente ós nosos fillos, así como o absoluto desprezo á opinión de pais, nais e docentes, que se reflicte na forma e os tempos utilizados, e na falta absoluta de transparencia sobre este procedemento, xa que en ningún momento fomos convocados para sermos informados do mesmo.
Por todo o manifestado, esiximos a inmediata cobertura das dúas vacantes mencionadas, para poder garantir así o dereito dos nosos fillos a unha educación pública de calidade, reservándonos a posibilidade de levar a cabo todas aquelas reclamacións e movilizacións que consideremos oportunas ata a resolución desta problemática da forma máis convinte para os intereses dos nosos fillos."