martes, 17 de novembro de 2015

A DIRECCIÓN DO CEIP RECIMIL SOLICITA UNHA RECTIFICACIÓN PUBLICA DO DIRECTOR XERAL DE CENTROS.

A dirección do CEIP Recimil ven de difundir o comunicado que reproducimos de seguido. Esta ANPA tamén exixe a rectificación dos falsos argumentos expostos polo Director Xeral ós que se refire este comunicado, ós que engadimos os falsos motivos da dimisión da anterior xunta directiva desta ANPA: as verdadeiras razóns poden consultarse neste blog.

"Agradecería a difusión da seguinte información:

A Dirección do Ceip Recimil quere DESMENTIR publicamente as palabras do Director Xeral de Centros e Recursos Humanos como resposta á pregunta plantexada polo BNG na Comisión do Parlamento 4ª de Educación e Cultura do día 12/11/2015 ás 16:12 horas.

Neste Centro e ata este curso escolar 2015/2016 contábamos con 6 titores e dous profesores de apoio na etapa de educación infantil. Neste curso vémonos obrigados a unir dúas unidades xa que non se cubren dúas prazas provisionais, unha por xubilación e outra en comisión de servizos quedando entón 5 titores e 1 profesor de apoio.

O Sr Director Xeral, en dúas ocasións afirma que o Centro conta con 7 profesores en educación infantil, cando en realidade temos 6.

Afirma igualmente que a Dirección concordou en conxunto coa Administración a supresión dunha unidade en educación infantil sendo isto totalmente incerto xa que a Dirección en ningún momento estivo nin está de acordo con esa decisión aínda que acata a decisión da Administración e organiza a etapa de infantil con eses 6 profesores quedando da seguinte maneira: 3 anos con 22 alumnos, 4 anos A con 13, 4 anos B con 12, 5 anos A con 20 e 5 anos B con 18 alumnos.

Esta Dirección, desminte igualmente, que o Claustro de profesores apoiara a decisión da Administración cando o que este apoiou por unanimidade foi a xestión feita pola Dirección cos recursos dispoñibles.

Solicitamos do Director Xeral unha rectificación pública da información dada na Comisión do Parlamento 4ª de Educación e Cultura do día 12/11/2015.

O EQUIPO DIRECTIVO"

Ningún comentario:

Publicar un comentario